До 10 януари се приемат заявления от сдружения на собствениците


Още 14,5 милиона лева ще бъдат разпределени на конкурентен принцип между 28 общини за въвеждане на мерки за енергийна ефективност по Оперативна програма „Региони в растеж“. Всяка община има право да кандидатства с до три проекта, като стойността на всеки не може да надвишава 1,5 милиона лева. Крайният срок за подаване на проектите е 27 март.


В тази връзка община Ботевград обяви, че приема документи от сдружения на собственици. „В трите проекта, с които ще кандидатстваме, реално е да включим между 8 и 10 жилищни блока“ - заяви на информационната среща с граждани кметът Иван Гавалюгов.


До 17 януари се приемат документите от сдруженията на собствениците. Самите заявления са публикувани на интернет страницата на общината. Те могат да се получат и на хартиен носител от общинската администрация. Към заявленията трябва да се приложи протокол от общото събрание на собствениците със съгласие за кандидатстване, както и справка за самостоятелните обекти в сградата. За да бъдат приети документите е необходимо съгласие на 95% от собствениците на апартаменти в блока. Новото е, че при тази процедура отпада изискването в блока да има до 35 самостоятелни апартамента.


По време на информационната среща стана ясно, че тези сдружения, които са подали документи по други програми и са включени в регистъра на общината, трябва да подадат нови заявления конкретно за настоящия прием.