На 28 май във Велико Търново се проведе четвъртото издание на Националния студентски конкурс за най-добра разработка на туристическа тематика. В него участваха 13 проекта на студенти от шест университета.  Жури с председател проф. Мария Воденска и членове: проф. Иван Марков и доц. Соня Алексиева, обяви вчера имената на победителите. Заедно с грамотите студентите, класирани на първо, второ и трето място получават и предметни награди на стойност съответно 500, 300 и 200 лв. Сред победителите е Петя Иванова от Ботевград. Тя е студент в четвърти курс по специалността „Туризъм”в Международното висше бизнес училище. Петя спечели трета награда за разработката си „Влажните зони в България и туристическото им използване“. 


Първа награда бе отредена за разработката „Размишления над едно туристическо лого” на студента Ивайло Коцев от Нов български университет, Магистърска програма „Културен туризъм” -департамент „Антропология”.


Втора награда получава разработката „Анализ на туристически пазар Германия от гледната точка на българска туристическа фирма” на студентите Васко Георгиев, Божана Цветкова и Мартин Андреев от СУ „Св. Кл. Охридски” на Геолого-географски факултет, специалност „Туризъм”, II курс.


Конкурсът се обявява всяка година на единствения специализиран форум за културен туризъм у нас, организиран със съдействието на Министерство на туризма, Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА), Асоциация на българските туроператори и туристически агенции (АБТТА) и Общинска агенция по туризъм „Царевград Търнов”..