Обявленията за продажба на общински имоти ще бъдат качени постепенно на официалния сайт на общината. Към момента на интернет страницата са публикувани обяви за продажба на повече от 50 имота, чиято обща стойност надвишава 5.5 милиона лева. Освен описание  и последната пазарна оценка, към информацията е прибавена скица и сателитна снимка на имота.
Решенията за включване на тези имоти в Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост са взети по време на предишното управление на общината. Най-скъпият сред тях е административната сграда на бившата фирма „Родина”, чиято последна пазарна оценка е 1 189 400 лева. Тя се предлага  от няколко години насам, но въпреки проявявания интерес, до сделка така и не се е стигнало.