Четири урегулирани поземлени имота са образувани върху територията на бившата детска градина, която се намира на ул. "Цар Самуил”. Три от тях са отредени за жилищно строителство и един – за обществено обслужване. Цената на квадратен метър  е 90 лв.

За продажба ще бъдат предложени още два общински имота на ул. “Цар Иван Шишман” . Единят е с урегулирана площ от 337 км. м, а големината на другия е 510 кв.м. Определените начални тръжни цени са съответно 45 240 лв. и 20 400 лв.

Имотите ще бъдат обявени за продажба на търг с тайно наддаване, ако на утрешната сесия съветниците гласуват “за” предложението за продажба, което отправя кметът на общината Георги Георгиев.