Трудовата борса ще се проведе на 8 юни /сряда/ от 10 часа в център „Работа” на Дирекция „Бюро по труда” – Ботевград. 


Основна цел на борсата е осъществяване на контакти и обмяна на информация между търсещи работа лица и работодатели, както и възможност за директен подбор от страна на работодателите.


Повече информация може да получите от трудовите посредници в дирекцията в Ботевград и филиалите й в Етрополе и Правец.


Тел. за контакти: 0723/60 162 – за Ботевград; 0720/62 095 за Етрополе; 07133/23-84 за Правец