Става дума за отстраняване на храсти, клони и треви покрай пътното платно. За целта ще бъде използвана техника под наем, тъй като общината не разполага с такава.  


„Идеята е общината да си закупи съответната комунална техника, с която да се осъществява системна поддръжка на общинските пътища. В процедури сме по провеждане на обществена поръчка, по която ще закупим част от необходимата техника”, обясни кметът  Иван Гавалюгов. 


С техниката, която общината ще наеме, най-напред ще бъде почистен обраслият път Новачене – Боженица, тъй като е най-използваем и води до туристически обект.