Местната фирма „Омерта груп“ ще почистване и опесъчаване общинските пътища през зимата:  - Път SFO 1041 Новачене – Гурково- местност ”Бабина” – 7 км. - Път SFO 3055 Литаково – Гурково – 3 км. - Път SFO 3053 Радотина – Краево – 4 км. - Път SFO 3054 Ръждавец – Липница – 7 км. - Път SFO 3057 Липница –Дилковци, разклон ТСИ, мах. „Креща“, мах. „Дилковци“ до път SFO 3054 – 5 км. - Път SFO 3056 Липница – Елов дол и връзка с път SFO 2046 – 7 км. - Път Боженица – м. „Урвишка поляна” – 3,5 км. - Път SFO 2046 Боженица – Курново – 5,5 км. - Път SFO 1093 Новачене – Ръждавец – Боженица – 12 км. - Път SFO 2044 Рашково – Краево – 4 км.


Средствата за тази дейност са в размер на 69 990 лева без ДДС. Те са осигурени от Министерство на финансите като трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа.


ОП БКС ще извършва зимното поддържане на улиците в Ботевград, вилните зони Зелин и Чеканица и в малките села. В петте големи села – Трудовец, Врачеш, Литаково, Скравена и Новачене, тази дейност ще се организира от кметовете.