Открит урок по химия под формата на речева игра – „Специален съд на поколенията”, проведоха днес ученици от ПМГ "Акад. проф. д-р Асен Златаров". Занятието се състоя в една от съдебните зали на Районен съд – Ботевград и бе ръководено от учителя по химия Радка Гетова. 


На „съдебното заседание” се явиха страни, редовно призовани, както следва:


Подсъдими: Алкохол, Тютюн и Нарокотици


Прокурори и адвокати на подсъдимите, съдебни заседатели и представители на гражданското общество бяха учениците от XI „в” клас с профилиращи предмети „Химия и опазване на околната среда” и „Биология и здравно образование”. 


В ролята на съдя по делото се изяви Стоян Клюнков, а като съдебни заседатели - Мария Иванова и Ралица Стоянова.


Специалният съд на поколенията по дело „Ролята на измамните блаженства" бе свикан с цел да установи кой е отговорен и има ли нарушения срещу човечеството и природата при използване на някои химични вещества, считани за "блаженства" при решаване на някои лични проблеми. 


От представените по делото доказателства, проучванията и изказванията, съдът прие за извод следното:


Всеки ден, всеки час унищожаваме себе си! В интерес на цялото човечество е да се разрешат въпросите, засягащи правилното използване на химичните вещества, така че да не вредят на природата и човека. Ако не победи разумът, човечеството и нашият общ дом - природата, са обречени на гибел, защото "Ако човек не направи така, че в природата да има по-малко дим, то сигурно димът ще направи така, че в природата да има по-малко хора!" 


На днешното си заседание Специалният съд на поколенията по дело "Ролята на измамните блаженства" взе следното решение


Да се работи отговорно и от всички за повишаване знанията на младото поколение за влиянието на Алкохола, Тютюна и Наркотиците върху здравето на човечеството! И нека не само решаваме проблемите, но и не ги създаваме! Защото само здраво, емоционално стабилно и разумно младо поколение е в състояние да решава задълбочено проблемите на човечеството и да работи за прогресивното развитие на науката и икономиката, на обществото. 


Гости на събитието бяха: Илонка Ценкова - старши експерт "Природни науки и екология" в РИО София регион; Даниела Колева – директор на ПМГ; Венета Терзийска - главен учител и класен ръководител на XI „в“ клас; учители по природни науки от други училищата в община Ботевград.