Те са внесли декларация в ОбС, че няма да присъстват на нито едно редовно и извънредно заседание, докато Общинската избирателна комисия не се произнесе с решение по заявлението на Стоян Иванов за напускане на местния парламент, тай като на практика те остават с един съветник по-малко. Според съветниците от ОББО, Общинската избирателна комисия неправомерно е отложила вземането на решение по заявлението, за което те ще информират Централната избирателна комисия. Това стана ясно от декларацията, която бе прочетена от председателя на ОбС Мартин Тинчев преди началото на днешната извънредна сесия.