СОУ „Христо Ясенов“ обявява прием:
За ученици след завършен VII клас в следните паралелки:
С профилирано изучаване на Английски език, Математика и втори чужд език /по избор/
С профилирано изучаване на Английски език, История и цивилизация и втори чужд език /по избор/
С профилирано изучаване на Испански език, Български език и литература и втори чужд език Английски език
Учениците, желаещи да кандидатстват за посочените профили, следва да подадат заявления в стая 217 на втория етаж на училището в периода от 16.06.2016 г. до 21.06.2016 г. /вкл./.
Класирането се извършва в три етапа по реда на избраните паралелки.
В случай че ученикът не бъде приет по първо желание, не подава заявление за участие във втори етап /от 28 до 30 юни 2016 г./ - той автоматично участва в класирането. Приетите, но незаписани след първи етап на класиране ученици подават заявление в училището, за което кандидатстват.
На трети етап /от 11 до 13 юли 2016 г./ подават заявления само учениците, които не са приети или не са записани в паралелките, в които са приети.
За ученици след завършен VIII клас в непрофилирана паралелка:
Учениците подават заявления в следните три етапа: от 1 до 5 юли 2016 г.; на 11 юли 2016 г. и на 19 юли 2016 г.


Работното време на комисията е от 8.00 до 18.00 часа в работните дни и от 8.00 до 16.00 часа в събота.
Подробна информация за процедурата и сроковете на кандидатстване и записване може да се получи от комисията по приема, на информационното табло на първия етаж в училището или на тел.: 0720/ 62135, 62179, 62328.