СПЕЦИАЛИСТ - РЕВМАТОЛОГ
Д-р Луканов - извършва:


1. ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОСТНА ПЛЪТНОСТ С АМЕРИКАНСКИ УЛТРАЗВУКОВ АПАРАТ - ‘ACHILLES EXPRESS’ Резултатът е сравним с рентгеновите остеодензитометри!
3. ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ за ОСТЕОПОРОЗАТА ПОЛУЧАВА ВСЕКИ ПРЕГЛЕДАН! /цена -10 лв./
4. РЕВМАТОЛОГИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ - /ПО желание!/
ставни проблеми /цена -10 лв./.
Дата и час за записвания:
27.06. /понеделник/. От 10.00 - до 12.00 часа


В клуба на пенсионера, тел. 62028 или  GSM. 0887-256215