Баби и дядовци, които вече са придобили право на пенсия, също ще могат да гледат внучетата си до 3-годишна възраст срещу заплащане от държавата. Това предвиждат промени в Закона за насърчаване на заетостта, одобрени  от правителството. Досега това можеха да правят само безработни лица, което възпираше някои майки да се възползват от програмата “В подкрепа на майчинството”, за да  се върнат на работа. Сега законопроектът регламентира правото на участие в програми и мерки за заетост и на лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
За гледане на едно дете ще се получава по една минимална работна заплата месечно, а за гледане на близнаци – по 300 лв. на месец,

Очаква се предложените промени да допринесат за повишаване заетостта на по-възрастното население, да насърчат заетостта на жените и да подпомогнат по-доброто съвместяване на професионалните и семейните задължения на майките с деца - съобщават от Пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика.