Днес Община Ботевград изплати общо 24 600 лева финансова помощ на 48 майки, подали заявления в периода 01.07.2021-30.09.2021 г., съобщи зам.-кметът Борис Борисов.


19 майки с висше образование са получили по 600 лева. 21 майки със средно образование са получили по 500 лева. 1 майка със средно образование е подпомогната с 1 000 лв. за близнаци. По 300 лева са изплатени на 3 майки с основно образование. 4 майки без образование са подпомогнати с по 200 лева.


Средствата за изплащане на еднократна финансова помощ на майките са осигурени от собствени приходи на Община Ботевград.