ОТ 23.06 ДО 26.06.2016 СЕ ПРОВЕДЕ VII-МИ НАЦИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ СЪБОР „КЪРДЖАЛИ-2016 г.”
                                                                       
Децата от сдружение „Клуб туризъм и екология-2001” гр. Етрополе участваха  в следните състезания и се класираха:


Щафета – 1-4 клас Първо място- „Клуб туризъм и екология-2001” гр. Етрополе – първи отбор /Стоян Диянов Василев, Силвия Ивайлова
Найденова, Катерина Иванова Дакова, Лилия Юриева Лазарова и Йохана Добринова Матеева;
Второ място – „Клуб туризъм и екология-2001” гр. Етрополе – втори отбор /Васил Николаев Вълчинков, Васил Лазаров Лазаров, Рая
Юриева Йорданова, Ния Светозарова Недялкова и Станислав Георгиев Начев/


5-8 клас
Първо място – „Клуб туризъм и екология-2001” гр. Етрополе  – първи отбор /Спасимира Лъчезарова Димитрова, Николай Цветанов Ценов, Габриела Цветанова Иванова, Генади Станиславов Генчев и Ивана Иванова Иванова/


Построяване на палатка – 1-4 клас 
Първо място – „Клуб туризъм и екология-2001” гр. Етрополе – първи отбор /Стоян Диянов Василев, Катерина Иванова Дакова, Лилия Юриева Лазарова и Васил Лазаров Лазаров/ – първи отбор Второ място – „Клуб туризъм и екология-2001”
гр. Етрополе  – втори отбор /Васил Николаев Вълчинков, Йохана Добринова Матеева, Ния Светозарова Недялкова и Силвия Ивайлова Найденова/


5-7клас
Първо място – „Клуб туризъм и екология-2001”
гр. Етрополе – /Спасимира Лъчезарова Димитрова, Николай Цветанов Ценов, Габриела Цветанова Ценова и Ивана Иванова Иванова/


Теглене на въже 1-4 клас
Първо място – „Клуб туризъм и екология-2001” гр. Етрополе – първи отбор /Стоян Диянов Василев, Васил Лазаров Лазаров, Катерина
Иванова Дакова, Лилия Юриева Лазарова и Станислав Георгиев Начев
Второ място-„Клуб туризъм и екология-2001” гр.
Етрополе – втори отбор /Васил Николаев Вълчинков, Силвия Ивайлова Найденова, Рая Юриева Йорданова, Ния Светозарова Недялкова и Йохана Добринова Матеева/


5-8 клас
Второ място – „Клуб туризъм и екология-2001”
гр. Етрополе – първи отбор /Спасимира Лъчезарова Димитрова, Николай Цветанов Ценов, Габриела Цветанова Иванова, Генади Станиславов Генчев и Ивана Иванова Иванова/ 


Дартс 1-4 клас
Първо място – „Клуб туризъм и екология-2001”
гр. Етрополе – първи отбор /Стоян Диянов Василев, Катерина Иванова Дакова и Лилия Юриева Лазарова/
Второ място – „Клуб туризъм и екология-2001”
гр. Етрополе – втори отбор /Йохана Добринова Матеева, Васил Николаев Вълчинков, Васил Лазаров Лазаров/


Комплексно класиране на децата от „Клуб туризъм и екология-2001” Етрополе:


От 1-4 клас
Първо място – „Клуб туризъм и екология-2001” гр. Етрополе


От 5-8 клас Второ място – „Клуб туризъм и екология-2001”
гр. Етрополе.


Децата от клуба взеха участие и в конкурса за художествената самодейност. Отново се класираха на първо място. Всички деца получиха освен златни и сребърни медали, грамоти  за завоюваните места, получиха и предметни награди от Община Кърджали. Благодаря на всички, които подкрепиха децата, както финансово така и в подготовката, за да покажат своите знания и умения получили при тренировките.
Благодаря Ви деца за отличното представяне!Материалът подготви Кати Дочева                                                         
Снимки: Симeонка Дочева