От тази сутрин започна почистване на обраслия път Новачене – Боженица. Работници на общинско предприятие БКС отстраняват храсти, клони и треви покрай пътното платно. В момента почистването се извършва с техника, която общината е наела от частна фирма. След приключване на процедурата по провеждане на обществената поръчка ще бъде закупена съответната комунална техника, с която ще се осъществява системна поддръжка на общинските пътища.


Във връзка с почистването на пътя Новачене – Боженица ръководството на ОП БКС умолява водачите на моторни превозни средства да шофират внимателно и със съобразена скорост в този участък.