При проверка на Регионалната дирекция по горите, извършена в  събота  в частен дом в село Скравена е констатирано наличие на 4 пр. куб. м дърва от цер без документи, доказващи законния им произход и без контролна горска марка. На нарушителя са съставени два акта по Закона за горите. Служители на ДГС-Ботевград са оказали съдействие за транспортирането на задържаната дървесина, която е оставена на отговорно пазене в двора на горското стопанство. За случая са уведомени  и в общината.