ОП ”Благоустройство и комунално стопанство” обявява свободни работни места по трудов договор за длъжността „Технически ръководител” на отдел ”Ремонт и поддръжка” - 1 бр. и длъжността „Общ работник” - 6 бр.


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ”Технически ръководител” на отдел ”Ремонт и поддръжка”:


1.Образование - средно специално - „строителен техник”или висше - „строителен инженер”


2.Минимален професионален опит за заемане на длъжността - минимум 2 години опит на позиция технически ръководител.


3.Допълнителни изисквания – компютърна грамотност – MS Office, свидетелство на управление на МПС, категория В, познаване на нормативната база в областта на строителството и отлично познаване на процесите и операциите при изпълнение на отделните СМР и технологията.


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ”Общ работник“


1.Образование - основно, средно


2.Минимален професионален опит за заемане на длъжността- не се изисква


3.Допълнителни изисквания – да имат опит в  областта на ремонтните дейности в областта на пътните настилки, възстановяване на тротоари, покриви на сгради и други строителни и ремонтни дейности.


КАНДИДАТИТЕ ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:


1.Заявление до Директора на ОП”БКС”


2.Автобиография


3.Копие от документ за завършено образование


4.Копие от трудова книжка


5.Документи за придобита квалификация


СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ – до 19.08.2016 г. вкл.


Документите ще се приемат в ЦИОГ – Гише “Деловодство” - партерен етаж на общината. Телефон за контакти: 0723/91501