19 проекта на община Ботевград са подготвени от началото на годината. 8 от тях са по опертавните програми на Европейския съюз, 9 са разработени към Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда, 1 е по програма ФАР и 1 е към Държавната агенция за младежта и спорта. От края на миналата година общината има спечелени повече от пет проекта. Част от тях вече са реализирани, а за други предстои да постъпят средства. Повечето от разработките са за изграждане на канализации в града и селата, ремонт на улици, детски градини, площадни пространства и др.

Градоначалникът подчерта, че заслугата за успеха на проектите се дължи преди всичко на работещите в Инвестиционен отдел. „Може да се каже, че 99 на сто от разработките са подготвени от служителите на Инвестиционен отдел. Те са само трима, но се справят успешно с работата си. Общината ползва и помощ от външни консултанти, но само там, където е необходима специализирана експертна намеса” – каза Георги Георгиев

Свършената работа до този момент показва, че бюджетът на общината за тази година ще бъде изпълнен – заяви кметът Георгиев. Според него дори съществува реален шанс да бъдат преизпълнени заложените приходи от 37 000 000 лв.