Отчетът на общината за изпълнение на бюджета за първите шест месеца на годината бе приет с мнозинство на днешното заседание на ОбС. От страна на местните депутати нямаше изказвания и въпроси по тази точка от дневния ред.

Кметът заяви, че няма опасност общината да приключи финансовата година с неразплатени сметки. “Може да има малко неразплатени сметки, за което има обективни причини. Но ние ще се разплатим в началото на следващата година”, допълни градоначалникът.