Замисляли ли сте се някога откъде идват бездомните кучета по улиците? И че те или предците им са били някога нечии домашни? Дори да бъдат прибрани в приюти или убити всички кучета, които сега са по улиците, ако не се спре изхвърлянето на животни от безотговорни стопани, популацията ще се самовъзстанови за по-малко от 3 години.


За да решат трайно този проблем, Община Ботевград и Сдружение „На Ти с Природата“ започнаха съвместна кампания „Отговорни стопани“. В рамките на кампанията – до 20 -ти септември, във ветеринарните кабинети в града (а при заявка – и в околните села) ще се поставят безплатно микрочипове и ще се извършва безплатно регистрация на домашните любимци и кучетата – пазачи. Стопаните ще бъдат информирани за това какви са технте задължения, а при желание от тяхна страна - и за реда, по който може да кастрират безплатно кучетата си. Листовки с информацията за задълженията на стопаните вече са на разположение във ветеринарните кабинети, зоомагазини, общината и кметствата. 


Инициаторите на кампанията подчертават, че поставянето на микрочип и последваща регистрация в общината са законово задължение на собствениците на кучета. 


Според разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност: 


„Чл. 174. (1) Собствениците на кучета, навършили 6-седмична възраст, ги представят на ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика, за издаване на паспорт по образец, ваксинация и обезпаразитяване.


(2) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 19.02.2016 г.) При навършване на 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиване на куче над тази възраст собственикът регистрира кучето при ветеринарен лекар.


(3) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 19.02.2016 г.) При регистрация на кучето ветеринарният лекар поставя микрочип, отговарящ на стандарт ISO 11784 и въвежда данните в Интегрираната информационна система на БАБХ.


(4) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Ветеринарният лекар изпраща ежемесечно данните от ветеринарномедицинския паспорт на всяко регистрирано куче в ОДБХ и в съответната община.


(5) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 19.02.2016 г.) Собствениците на кучета заплащат стойността на ветеринарномедицинския паспорт и на манипулацията поставяне на микрочипа.“


От общината напомнят, че след 20 септември всеки стопанин ще трябва сам да заплати за манипулацията и регистрацията, а общината ще предприеме проверки за това, дали кучето има редовен паспорт и микрочип. Нарушителите ще бъдат глобявани, като по закон глобата е в размер на 200 лв.


На куче с поставен микрочип не се дължи годишна такса за първата година от поставянето му, а кастрираните кучета са освободени от такса през целия си живот. За ловни кучета, които не са кастрирани, се дължи такса в общината, напомнят от сдружение „На Ти с Природата“.


Какво представлява микрочипът?


Това е малко електронно устройство с уникален номер, което се инжектира под кожата на кучето. Процедурата е безболезнена. Номерът на чипа се въвежда заедно с данните на собственика в единния регистър на БАБХ (Българска агенция по безопасност на храните). Така кучето получава нещо като ЕГН и се знае кой е собственикът. Номерът на чипа може да бъде разчетен от близко разстояние със специален четец – във ветеринарен кабинет или от общински служител, разполагащ с устройството.


Противно на някои разпространени дезинформации, микрочипът не може да се използва за проследяване на животното.