През месец септември кметът на общината Иван Гавалюгов ще поиска да бъде свикана извънредна сесия, на която да се обсъдят резултатите от одита на МБАЛ – Ботевград. Според него одитният доклад трябва да бъде предмет на сериозно и задълбочено обсъждане, в което освен общинските съветници, участие в дискусията трябва да вземат лекари от болничната и доболничната помощ, както и пациенти, ползвали услугите на местното лечебно заведение. 


Кметът бе категоричен, че ще внесе предложение за промяна в ръководството на общинската болница. „Това предложение дали ще бъде прието, или няма да бъде прието – вече е въпрос на убеденост от необходимостта за такава мярка и такова действие от страна на ОбС. Считам, че в резултат на констатираните нарушения през одитирания период, обхващаш три години, е наложително, най-малкото, ние да опитаме промяна в ръководството на общинската болница”, каза Иван Гавалюгов в отговор на въпроса как ще коментира резултатите от одита на болницата и какво следва от тук нататък, който му бе зададен по време на днешния брифинг за представители на местните медии.   


„Следва анализ на резултатите от страна на общинската администрация и най-вече от страна на Общинския съвет. Мисля че общинските съветници трябва да са запознати чрез информацията, която беше разпространена в официалния сайт на общината. Одитният доклад беше публикуван, както и други доклади в специалната секция за одити. Това ще бъде практика. Окончателните доклади от проверките, които звено „Вътрешен одит” извършва,  ще бъдат качвани в официалния сайт на община Ботевград, тъй като това е публична информация, с която всички заинтересовани лица могат да се запознаят”, допълни Гавалюгов. 


Кметът заяви, че не желае да коментира в детайли допуснатите нарушения, но ще спази препоръките на одитора да сезира за тях компетентните органи. „В крайна сметка експерти в областта да кажат дали това са сериозни нарушения и какви санкции следват за тях. Не бих казал в никакъв случай, че ситуацията е лоша или трагична, но считам, че има какво да се желае и че има достатъчно възможности, тъй като има общински болници в много по-добро финансово и функционално състояние от нашата. Искаме да почерпим добрия опит. След като на територията на други по-малки общини е осигурено добро здравеопазване, значи е възможно това да се случи и на територията на община Ботевград. Защо не се е случило – предполагам, че има обективни и субективни причини”, каза още той.  


Иван Гавалюгов засегна проблема, свързан с кадровото обезпечаване на болницата. Според него той не е решен и се задълбочава все повече. 


„Има една притеснителна тенденция на влошаване на икономическите показатели от дейността на болницата. Това не винаги означава, че зле се ръководи. Най-притеснителният факт е задълбочаващият се кадрови проблем в  МБАЛ. Поне това мнение споделят почти всички работещи и познаващи отвътре системата на здравеопазването в общината Ботевград и в частност дейността на общинската болница, независимо дали подкрепят начините и мерките на управление на болницата, или не. Всички са категорични, че този проблем е основен и че се задълбочава. Към момента голяма част от работещите медицински кадри в МБАЛ - Ботевград са или в пенсионна, или в предпенсионна възраст, други напускат.  За да се стигне до кадрови проблем, явно политиката на ръководството на лечебното заведение в това отношение не е била достатъчно адекватна. А може би за това нещо вина има общинското ръководство и Общинският съвет, който е действал през годините. В крайна сметка сме стигнали до положение, в което перспективите пред нашата болница не са толкова розови от гледна точка на ситуацията с кадрите в нея”, коментира кметът.