Одобрени са първите проектни предложения на Община Ботевград по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони” на Оперативна програма „Региони в растеж”. Те бяха подадени в определения срок – до 15 март. Проектите са за саниране на административната сграда на РУ„Пожарна безопасност и защита на населението”, която е държавна собственост, сградата на ПМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров” и физкултурния салон към училището, бившата детска ясла „Детелина в Ботевград, която към момента е филиал на ОДЗ „Иглика”, читалище  „Христо Ботев”, както и три жилищни сгради.


Предстои общината да подпише договори за финансиране на дейностите, след което ще обяви обществени поръчки за избор на фирми-изпълнители. 


През май месец са внесени проекти, също по ОП „Региони в растеж”, за саниране на сградата на общината и 16 жилищни сгради. Общината е представила допълнителна информация по проектните предложения. Предстои те да бъда разгледани и оценени.