Кметът Иван Гавалюгов подписа първия договор за саниране на две жилищни сгради в  Ботевград – блоковете на ул. „Стефан Караджа” № 4 и на бул. „Трети март” №81. Стойността на проекта е 806 796. 71 лв. Безвъзмездната финансова помощ е осигурено по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони” на Оперативна програма „Региони в растеж”.


Както вече сме ви информирали, по същата процедура са одобрени проектни предложени за саниране на: административната сграда на РУ„Пожарна безопасност и защита на населението", която е държавна собственост /общата стойност на проекта - 357 387.50 лв, безвъзмездната финансова помощ - 352 387.50, собствения принос на общината - 5 000 лева/; сгради от образователната инфраструктура - ПМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров” и физкултурния салон към училището, и бившата детска ясла „Детелина в Ботевград, която към момента е филиал на ОДЗ „Иглика /общата стойност на проекта - 1 387 413.98 лв, безвъзмездната финансова помощ - 1 382 599.58 лв, собственият принос на общината - 4 814,40 лв/; читалище  „Христо Ботев” /общата стойност на проекта - 1 281 910.21 лв, безвъзмездната финансова помощ - 1 197 910.21 лв, собствения принос на общината - 84 000 лева. За финансиране на тези проекти общината ще сключи договори през следващата седмица.  


По ОП "Региони в растеж" са подадени проекти за саниране на още 16 жилищни сгради и сградата на общината.