Водоподаването в Трудовец е спряно заради авария на тръбата на „Напоителни системи”, която довежда вода от язовир „Бебреш”. В момента екипи на ВиК и „Напоителни системи” работят за локализирането и отстраняването на аварията. В момента селото се захранва само от водохващането  „Поп Нако”, но то е крайно недостатъчно – заявиха от водното дружество.
Само преди ден от ВиК отстраниха аварията  на тръбата, която захранва вилната зона „Лозята”, сега проблемът възникна на тръбопровода, който доставя вода за селото. И двете тръби са собственост на „Напоителни системи”, уточняват от „ВиК”.