Проектът е „Усвояването на ключови умения – гаранция за успешна трудова кариера“.  Ръководителите са: Галина Райкова, Веселка Еремиева и инж. Ивелин Орлинов. Освен практическите занятия, те ще реализират и богата културна програма. Учениците са от специалност „Автотранспортна техника“ и „Металорежещи машина“.