Тази сутрин малко преди 9 часа в Техническата професионална гимназия „Стамен Панчев” пристигнали проверяващи, начело с началника на   Регионалното управление по образованието Росица Иванова. Тя била придружавана от двама униформени и няколко цивилни полицаи. Служителите на реда взели ключа от портиера на училището и заключили входната врата. Последвала проверка на присъстващите ученици. Те не били допускани извън сградата дори и по време на голямото междучасие.
Това е поредната проверка в училището, но за първи път е в присъствието на полицаи.
Учителите са скандализирани. Те смятат, че са нарушени правата им като учители, но и като граждани. Нарушени са и правата на децата, част от които са непълнолетни.
„Ние не сме престъпници, за да влизат въоръжени полицаи в училището, докато се провежда учебен процес. Това е стрес и репресия на работното място от страна на държавни органи” – категорични са учителите.
Те разпространиха и следната протестна декларация:
„ТПГ „Стамен Панчев” е едно българско училище, в което работят 41 учители и служители. След днешните събития те всички се питат дали българският учител  е престъпник.  Какво се случва?
 На 21 юни в 8.50 часа трима представители на РУО-София област –  Росица Иванова, началник, Вергиния Йорданова – старши експерт по професионално образование и обучение, Мирослав Братоев – старши експерт по ОНГОР,  придружени от петима полицаи нахлуват в училището. Въоръжен униформен полицай без знанието на директора взима ключа от охраната и заключва всички входове на училището без наличие на криминална проява в учебното заведение. Полицаите не представят заповед, която да обоснове поведението им, нито се легитимират. Служителите на реда започват да проверяват избирателно ученически картони с цел да установят има ли печат върху снимката на ученика. Иззети са картони, без да се предостави документ за това. /Всички картони са надлежно попълнени и заверени/.
Започва преброяването на учениците. Не са допуснати ученици, които пристигат с автобуса от друга община  и  са закъснели. В 9.30 часа започва голямото междучасие. Учениците са принудени да стоят заключени в училището. Някои от тях не проявяват търпение и намират пътя навън през прозорците.
Учителите са уведомени, че такава е процедурата по приобщаване на учениците, застрашени от  отпадане?!
Целта на Механизма не е ли работа със семействата на тези ученици? Екипите по обхвата не трабва ли да посещават домовете на учениците, които не посещават редовно училище?
През цялото време учителите задават на Росица Иванова въпроса „Ние престъпници ли сме или учители? Защо плашите децата?” Адекватен отговор няма.
Питаме също – с какво помагат въоръжените полицаи в училище?
Учителите не са престъпници и не заслужават такова отношение.  Това е професионално и лично унижение.
Кои от задълженията си по длъжностната характеристика не сме изпълнили?
Учителите от ТПГ „Стамен Панчев” питат:
-    Кой нареди на полицаите да влязат в училище без наличие на реална заплаха от криминално престъпление?
-    На какво основание Росица Иванова разполага със силите на реда и влиза в училище, в което се провежда спокоен учебен процес?
-    Дава ли си сметка г-жа Иванова за причинения стрес на ученици и учители?
-    С какво учителите предизвикаха такава реакция от страна на РУО София област?