На 27 септември, от 1980 година, по инициатива на Световната организация по туризъм се чества Световния ден на туризма. Целта е да се насърчава усещането на международната общественост за значимостта на туризма и неговата роля за развитието на социалната, културната, икономическата и политическата сфера на обществения живот. Всяка година, на общо събрание, Изпълнителния комитет на Световната организация по туризъм избира мото, под което се провежда денят на туризма. Мотото отразява значимата роля на туризма и връзките му с различните сфери на обществения живот.
Темата на тазгодишния Ден на туризма е „Туризъм за всички”. Тя е свързана със значението на пътуванията за устойчивото развитие на всички страни по света.
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, ТУРИСТИ!
НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ, ЧЕ ЖИВОТЪТ Е ПЪТ, А КОЙТО ПЪТУВА ИМА ДВА ЖИВОТА.  
Туристически Информационен Център - Етрополе