Кашони със замразени чушки с изтекъл срок на годност са изхвърлени около блок №9 в ЖК „Саранск”. По думи на очевидец ненужната стока стигнала до мястото, натоварена в каруца. Част от съдържанието на кашоните било разпиляно по черния път покрай блока и зад него.
На всеки кашон с чушки има залепен етикет, на който е написано името на местна фирма.
Този вид отпадък се депонира на регламентирано място. За целта фирмата би трябвало да има сключен договор за извозването му до там.
За извършеното нарушение са сигнализирани компетентните общински и държавни органи.