През това лятото се предвижда основен ремонт на кметството в село Новачене. За целта общината ще осигури 98 200 лв. от собствени приходи. Предложението за отпускане на средствата ще бъде внесено от кмета Георги Георгиев на предстоящата сесия на ОбС, която ще се проведе на 31 юли. Мотивът, който посочва Георгиев в докладната си за отпускане на средствата, е: “В сгадата на Кметство Новачене не е извършван ремонт през последните петнайсет-двайсет години.”
Към докладната на градоначалника е приложена количествено-стойностна сметка за видовете ремонтни работи.