“Винаги съм казвал, че заставам зад интересите на лекарите от Ботевград. Те се преплитат с тези на общината - да се осигури качествено медицинско обслужване на хората от града и селата” – това заяви кметът Георгиев на брифинга с медиите, който се проведе днес. Той не конкретизира дата, но обеща, че другата седмица ще бъде свикана извънредна сесия, на която ще внесе предложение за продажба на обособени части от Медицинския център, с което ще изпълни исканията на повечето лекари от доболничната помощ.

“Ако лекарите решат да не участват в търга, те могат да останат под наем в кабинетите си. Искам да кажа, че общината няма да въвежда двоен стандарат по отношение на наемните цени. Условията са определени в наредба, която важи за всички ползватели на общински обекти” – подчерта Георги Георгиев. Той обясни, че заявленията на лекарите да закупят помещения в Медицинския център са постъпили в общината преди месеци, но не са разглеждани заради процедурата по преструктуриране на болницата. “Трябваше да изчакаме, за да видим какви помещения за ползване ще са необходими на МБАЛ” – обясни кметът.

В момента общината разработва проект за осигуряване на средства, необходими за ремонт на болничната сграда. Ако разработката не бъде одобрена, ще се заделят пари от общинската хазна. Ремонтът на болницата ще започне юни-юли тази година – стана ясно на брифинга.