От вчера започна запълването на дупки по пътната мрежа в село Гурково. Изпълнител е фирма „Микра“, която спечели обществената поръчка на общината.


Средствата за тази дейност са заложени в плана за капиталови разходи на общината за тази година.


В продължение на около 3 дни, ако времето позволява, строителите ще „изкърпят“ 300 кв.м. дупки и ще положат 250 куб. метра трошен камък по 4 улици на селото. След Гурково последователно ще бъдат изкърпени дупки по улици в другите села. Тези улици, по предложение на кметовете на населените места, също са включени в плана за капиталови разходи.