Общинският съвет даде съгласие за отпускане на 250 000 лева за оборудване на още едно помещение за пациенти с ковид. Прието бе и допълнение към докладната, направено от кмета Иван Гавалюгов, за допускане на предварително изпълнение на взетото решение, което се налага поради усложняващата се епидемична обстановка и нарастване броя на заразените, нуждаещите се от болнично лечение. 


По време на обсъждането на докладната кметът Гавалюгов уточни, че отпуснатите от държавата 3 500 000 лева са за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в първи, втори и трети блок на МБАЛ Ботевград, а помещението, което ще бъде ремонтирано и оборудвано за пациенти с ковид, се намира в четвърти блок. То е неизползвано към настоящия момент. Впоследствие това помещение ще служи като оборотно, когато започне ремонтът в другите блокове на лечебното заведение. 


“Освен бившето очно, което разполага с 13 легла, отдавна се ползва и цялото вътрешно отделение. Налага се и неврологичното отделение да бъде преустроено в ковид отделение, по думи на управителя д-р Багелейски, каза пред съветниците кметът Гавалюгов. – Обсъдили сме с ръководството на болницата този вариант. Затова в движение взимаме спешни мерки да преустроим едно от неизползваемите крила на четвърти блок на болницата – третия етаж над детското отделение, в ковид отделение“, обясни той. 


След като цитира законова разпоредба, според която “не се допускат нови задължения за капиталови разходи и/или поемане на ангажименти за капиталови разходи за сметка на приходи, ако планираните по бюджета на общината приходи не се изпълняват“, д-р Георги Канзов попита как се изпълняват приходите на Община Ботевград. 


Отговорът на кмета бе категоричен: “Учудващо добре!“. Иван Гавалюгов обясни, че приходите се увеличават с продажбата на скални маси за изграждането на високоскорстния път Ботевград – Мездра. По негови думи строителите са заявили, че ще изкупят цялото количество. Към момента Общината е продала около 110 000 куб. метра, а разполага с още около 300 000 куб. метра. С постъпилите средства ще се ремонтира и оборудва допълнителното помещение за пациенти с ковид.  


В отговор на адв. Георги Донков – има ли към настоящия момент обявена обществена поръчка за избор на изпълнител на дейностите по прилагане на мерките за въвеждане на енергийна ефективност за отпуснатите от държавата средства, Иван Гавалюгов съобщи, че проект е изготвен и е внесен в надзорна фирма, която трябва да издаде доклад за оценка на съответствие. 


“Тъй като обемът е голям, имам уверение, че докрая на месец март този доклад ще бъде предоставен, за да може проектът да бъде одобрен, съобщи кметът. – Така че през месец април ние също с нетърпение очакваме обявяване на процедурата за избор на изпълнител. Тя ще е открита и ще отнеме поне два месеца, ако не се появят някакви усложняващи обстоятелства, като обжалване например“, каза още той. 


Георги Георгиев също се включи в обсъждането, заявявайки: “Повече от ясно е, че това тегло, дето е налегнало планетата Земя, скоро няма да си отиде от нея. Напротив, то е въпрос и на кураж, и на смелост. Има една поговорка, която казва, че законът е футболна врата в полето. Тарикатите я заобикалят, а баламите минават през нея. Има хиляди начини да заобиколите и параграфи, и членове, и точки, и поръчки и какво ли още не, и то без да нарушавате закона. Или ако толкова сте го нарушили, ще дойде Сметната палата и ще Ви глоби 200 лева. Но проблемът с разширяване на легловата база, специално говоря за ковид леглата - това си е все едно като от Граждаска защита да викат къде са противогазите, а то отдавна ги няма. Или ще гръмне другата бомба с вируса и, опа-а, 100 човека трябва да влязат някъде, а то няма къде. Затова направете го, каквото внесете по тази точка, аз лично ще го гласувам.“.


Георгиев насочи вниманието и към неизползваемия от години седеметажен корпус на болницата, който е в окаяно състояние още от времето, когато той бе на кметския стол. Според него два етажа от сградата могат да бъдат преустроени в ковид отделение.   


“Въпросът е много сложен и не трябва да изпадаме във формалности – да дебнем къде ще сгреши администрацията. Правете всичко възможно, може да се заобиколи вратата в полето. Не е толкова опасно. То критикари, критакари – па член, точка, параграф, па прихода, па разхода… Ако трябва, правете и не плащайте, няма да ви вкарат в затвора. Пари ще дойдат да се плати. Щото парите могат да дойдат после, но откакто си отидат хората...., да не дава Господ“, завърши изказването си съветникът Георгиев.


Докладната записка за отпускане на 250 000 лева за ремонт на помещение в МБАЛ за ковид отделение бе приета с 20 гласа “за“ и 1 “въздържал се“ – Ангел Ангелов от групата на ПП МИР.