Д-р Иван Бичовски, който е консултант в болницата във Враца, е отказал да поеме ръководството на МБАЛ – Ботевград до провеждането на конкурс за управител на лечебното заведение. Това стана ясно на извънредното заседание на ОбС, което се провежда в момента. За временно изпълняващ длъжността се спряга д-р Мариана Горгачева. Дали Общинският съвет ще подкрепи нейната кандидатура, предстои да бъде обсъдено. 


В малкия салон на читалището, където се провежда заседанието на ОбС, присъстват лекари от болничната и доболничната помощ. Тук е и настоящият управител на МБАЛ - Ботевград д-р Филип Филев. В негова подкрепа емоционални изказвания направиха д-р Петков, д-р Иванович, д-р Багелейски, д-р Томовски - един от младите лекари в местната болница, д-р Владимирова - също млад лекар, дъщеря на общинския съветник Милчо Владимиров.


По отношение на одита д-р Филип Филев каза: “Някакво момиче извърши някакъв одит, който му беше поръчан“. След изказването си, че проблемът с медицинските кадри съществува не само в българските, но и в болниците в цяла Европа и че възрастта на лекаря всъщност няма значение, д-р Филев напусна залата с думите: “Не ме интересува решението на Общинския съвет“.


Йордан Йорданов предложи ОбС да уважи молбата на д-р Филев за освобождаването му по взаимно съгласие. Кметът Иван Гавалюгов заяви, че е съгласен с така направеното предложение.  Общинският съвет прие предложението на Йорданов с 24 гласа “за“. Трима съветници не участваха в гласуването.