Както се очакваше, най-дълго дебатираната докладна по време на редовното заседание на Общинския съвет, което се проведе на 29 декември, бе за освобождаване на управителя на местното лечебно заведение – д-р Красимир Кушев. Предложението бе внесено от кмета Иван Гавалюгов, който се аргументира така:  „Съжалявам, че за година и три месеца д-р Кушев не успя да намери правилния път към оздравяване на МБАЛ Ботевград. Казвам оздравяване, защото той не я пое в добро „здравословно” състояние, изразявам се метафорично с медицински термини. Да, д-р Филев остави болницата със задължения. В тази зала беше коментирано, че тези задължения започнаха да се трупат с бавни темпове и в малки размери още през 2015 год., когато се въведоха лимитите, по които Здравната каса плащаше на болниците. Това ограничи възможността на МБАЛ Ботевград да реализират приходите от дейността, която изпълнява. През 2015 год. болницата приключи със задължения от 98 000 лв., през 2016 год., през по-голяма част от която д-р Филев бе управител на болницата, задълженията станаха 198 000 лв. и стигаме до 2017 год., когато задълженията вече са над 400 000 лв. Към настоящия момент задълженията, според последната справка, която ни е предоставена от МБАЛ Ботевград, са в размер на 517 000 лв.”. Кметът добави, че информира съветниците за това какво показва справката, за да стане ясно, че общината следи изкъсо финансовото състояние на болницата.


Иван Гавалюгов назова още един проблем, който стои нерешен – кадровото обезпечаване на болницата. „Недостигът на медицински кадри е национален проблем, съгласен съм. Но смятам, че бяхме достатъчно търпеливи и подкрепящи, което не веднъж е потвърждавал и самият д-р Кушев. Знаете за сериозните средства, които отдели общината за МБАЛ Ботевград и за здравеопазване”, припомни кметът.


Думата за изказване поиска Петя Кочкова. За разлика от друг път тя не бе критично настроена към д-р Кушев. Нещо повече – настървено започна да се застъпва за него. Петя Кочкова захвана да чете откъси от писмо на управителя на болницата до ОбС, като след всеки абзац рязко се отклоняваше от темата, правейки анализ на управлението на кмета Иван Гавалюгов. Също ни в клин, ни в ръкав тя спомена за някаква заповед, с която настоящият кмет отменил наведнъж цели четири заповеди на своя предшественик, за което, според Петя Кочкова, нямал правно основание. Неуместните вметки на съветничката предизвикаха шум в залата. Наложи се кметът Иван Гавалюгов да напомни, че в момента не става дума за неговото управление, а за това на болницата. Той помоли председателстващата заседанието – Росица Милчева, да обърне внимание на съветничката да се придържа към темата на дискусията по същество. Като че ли това още повече вбеси Кочкова. Тя извиси глас и започна да сипе директни обвинения срещу кмета, че той бил поръчал да я следят и да я записват какво говори?!


Само няколко минути по-късно Кочкова се нахвърли срещу друг опонент с думите: “Стига си суфлирал, бе…!“ Колегата й от групата на МК ГДБОП само вметна, че написаното в писмото на д-р Кушев няма нищо общо с финансовото състояние на болницата. 


Въпросите и отговорите по писмото на управителя на болницата продължиха. Преди това кметът призова г-жа Кочкова да се усмири, но като че ли такива изгледи нямаше. Започнал отговора си със “знаете ли“ и още недоизказал се, Иван Гавалюгов бе грубо прекъснат от нея. “Не, няма да ми задаваш на мен въпроси. Ще ми задава той на мен въпроси…Ти си човекът, който трябва да отговоря… “, каза заповеднически Кочкова. Отново се наложи съветници да подканят председателстващата заседанието да въдвори ред в залата. 


Кметът продължи с отговора на въпрос, зададен от Петя Кочкова, касаещ задължението на болницата към общината, което е в размер на 1 407 000 лв. “Още по времето на д-р Филев взехме решение за трансформиране на задължението на МБАЛ в капитал на дружеството. По предложение на г-н Георгиев 400 000 лв. от общия размер на задължението, което надхвърляше 1 800 000 лв., оставихме като задължение на болницата, върху което бяха начислени съответните данъци, т.е. община Ботевград все още е най-големият кредитор на МБАЛ. С 1 400 000 лв. трябваше да увеличим капитала на търговското дружество. Д-р Филев, незнайно по какви причини, не реализира това решение на ОбС Ботевград. Д-р Кушев може и да е предприел някакви действия, но е факт, че и той не го изпълни. През месец февруари тази година действително проведохме среща, по наша инициатива, за това, че има опасност, и тя още не е отминала, да се погасят по давност въпросните задължения, което автоматично означава промяна във финансовия резултат на МБАЛ Ботевград и облагане с данък на положителния финансов резултат, което ще доведе до още едни 120 – 130 000 лв. задължения към държавата, за плащане на данък. Действително д-р Кушев заедно с неговия адвокат отиде да впише въпросното обстоятелство, но оттам го върнаха, тъй като срокът, в който това действие е трябвало да бъде изпълнено, е седемдневен, а той е изтекъл доста отдавна. Не случайно, в тази връзка, след като получихме от съдията по вписванията писмо с такъв мотив, на днешното заседание внасяме същото предложение от 2016 год. В седемдневен срок след влизането на решението в сила, ние трябва да изпълним това действие, поне по указанията на съда“, така Иван Гавалюгов обясни причината, поради която д-р Кушев не е реализирал решението на ОбС от 2016 год. – да трансформира задължението в увеличаване на капитала на търговското дружество. 


“Когато не сме доволни от един управител, нормално е да го сменим“, каза съветникът Дамян Маринов. Той предложи, за да не се стига до това положение, следващият кандидат за управител на МБАЛ Ботевград да внася на всеки три месеца отчет в Общинския съвет.


Д-р Веселка Златева също взе отношение по темата. “Бях част от комисията, която бе определена да избере управител. Визията на д-р Кушев за развитие на ботевградската болница действително беше най-достойна“, каза д-р Златева и продължи: “Поискахме отчет за месец за месец януари и той го направи. Голяма част от присъстващите съветници се изказаха негативно. Единствено аз се изказаха позитивно, защото познавам колегите и естеството на работа, в доболничната помощ – по-добре, разбира се, и естеството на работа в болницата.“.


Относно писмото на д-р Кушев, което Петя Кочкова визира, д-р Златева й обърна внимание, че всички съветници са запознати с неговото съдържание. 


Спасен Ценов бе категоричен, че ще подкрепи докладната за смяна на управителя, тъй като бизнес планът на МБАЛ за 2017 год. не е изпълнен. Той припомни на съветниците от ОББО как протече дискусията по отчета на болницата, внесен за разглеждане на януарската сесия. “Първото изказване бе на г-н Йорданов, който стана и каза, че вижда проблемите. Г-жа Кочкова бе на същото мнение, дори изрази учудването си от това, че от опозицията има толкова много хора, които не са доволни. Смятам, че трябва да продължим тази линия, когато нещата не вървят добре, да ги гласуваме такива, каквито искаме да бъдат“, заяви Ценов. 


По време на дебата се чуха смущаващи изказвания по адрес на д-р Пламен Китанов, приел предложението да оглави временно местната болница до провеждане на конкурс. Едно от тях бе на Петя Кочкова. Според нея той “идвал да тренира в МБАЛ Ботевград“. Това и други подобни изказвания провокираха съветниците Дамян Маринов и д-р Веселка Златева да призоват за повече уважение към управителите на болницата и въобще към лекарското съсловие в града. 


“Обсъждаме резултатите на единия управител. Всички са съгласни, че те не са добри. Обсъждаме кандидатурата на един друг човек, който все още не е управител на болницата. Даваме оценка на него – какво ще стане след три или шест месеца, мисля, че това е крайно некоректно“, заяви Филип Филипов и предложи дебатите да бъдат прекратени. 


След гласуване на предложението Тихомир Найденов пожела да вземе думата. В изказването си той заяви, че няма място за сърдене от страна на д-р Кушев, тъй като той е управителят, на когото общината най-много е помогнала със средства за ремонтни дейности и апаратура в МБАЛ. Найденов подчерта, че година и три месеца е достатъчно време да са налице резултати, ако са били предприети своевременни мерки за подобряване на финансовото състояние на лечебното заведение.


Както Ви информирахме още в деня на заседанието на местния парламент, 17 съветници гласуваха “за“ освобождаването на д-р Красимир Кушев, 11 се въздържаха – групата на ОББО с изключение на трима съветници, които подкрепиха предложението, и групата на ГЕРБ.