Тази сутрин се проведе конкурса за управител на ботевградската болница. За позицията документи в определения срок бе подал само един кандидат – д-р Пламен Китанов, който бе назначен за временно изпълняващ длъжността. Съгласното условията на конкурса, той е представил концепция за развитие на лечебното заведение за тригодишен период, която е защитил пред петчленната комисия, утвърдена с решение на Общинския съвет. Тя бе в състав: Борис Борисов – зам.-кмет на Община Ботевград, д-р Веселка Златева – общински съветник, Мария Христова – началник на отдел „Правно-нормативно обслужване” в Община Ботевград, д-р Людмил Петров – лекар в доболничната помощ, и д-р Рашко Караджов - представител на РЗИ – София област.


Предложението на Комисията – д-р Пламен Китанов да бъде назначен за управител на МБАЛ Ботевград, ще бъде внесено за обсъждане и гласуване в местния парламент. Докладната ще бъде включена в дневния ред на редовното заседание на ОбС, което ще се проведе на 28 юни.