Днес лекарите от доболничната помощ получиха уведомителни писма от ръководството на болницата, в които се казва, че в сградата на бившата поликлиника ще бъде реализиран инвестиционен проект, включващ основен ремонт на инженерните съоръжения, архитектурно преустройство и закупуване на медицинска апаратура. В тази връзка от личните лекари и специалистите се изисква да предоставят до два дни следната информация: от каква площ се нуждаят за оптималното осъществяване на дейността им; имат ли нужда от специални съоръжения и условия в съответствие с изискванията на стандартите по техните специалности; каква нова медицинска апарутура им е необходима и какви са вижданията им за организация на технологичните процеси с цел оптимизиране на дейността им.

Писмото предизвика недоумение и притеснение у лекарите в доболничната помощ. Ето какво заявиха някои от тях пред наш репортер: „Това писмо е поредната изненада, която ни поднася ръководството на МБАЛ. На практика се получава, че пари ще се вливат в бившата поликлиника, а не в болницата, която спешно се нуждае от финансови средства. Не е ясно кой ще осигури парите за реализация на инвестиционния проект. Доколкото знаем общината не е отпускала средства за тази цел, а болницата е в тежко финансово състояние. Вероятно финансирането идва от външен източник. Това недвусмислено показва, че някой има апетит към сградата на бившата поликлиника."