От 22:10 ч. на 20.10.2016 г. „Балкангаз 2000“ АД започнa възстановяване на газоподаването за потребителите в община Ботевград след получаване на оперативно уведомление от „Булгартрансгаз“ ЕАД.


Възстановяването ще се извърши поетапно, със спазване на всички мерки по охрана на труда и техническа безопасност. При постепенното запълване на газоразпределителната мрежа, най-напред получават захранване битовите потребители от Ботевград.


За потребителите от с. Трудовец, с. Врачеш и вилна зона „Зелин“ възстановяването ще започне в светлата част на денонощието след запълване на газоразпределителните мрежи.


Промишлените и големите обществено-административни и търговски потребители ще получат захранване след предварително съгласуване и/или в присъствие на представители на „Балкангаз 2000“ АД.


Поради голямата дължина на междуселските разпределителни газопроводи, непромишлените потребители от северния дял на общината - направления Скравена-Новачене-Литаково получаваха захранване от нагнетения в тръбите газ без прекъсване.


Всички потребители следва да предприемат мерки за безопасно и безаварийно възстановяване на газоподаването към техните инсталации и съоръжения. При неувереност или недостатъчна техническа подготовка, това да става със съдействието на поддържащото лице, доставчика или монтажника на инсталациите и уредите.


За оперативна връзка с екипа на „Балкангаз 2000“ АД да се използват телефони:  088 7466365; 087 8101860; 088 7794285.