В дневния ред на редовното заседание на ОбС, насрочено за четвъртък, е внесена доклада от кмета на Литаково Даниел Дилов за социално-икономическото състояние на селото. В уводната част се посочва, че според последното преброяване в населеното място живеят 1 844 души, а броят на домакинствата е 590. 45 на сто от населението е от ромския етнос, пише в докладната. В нея се посочва още, че в детска градина “Здравец“ се обучават и възпитават общо 55 деца, а в ОУ “Васил Левски“ – 180 ученици от първи до осми клас. Училището има ученически стол, в който се хранят всички желаещи ученици на целодневно обучение. 


Читалището на селото развива богата художествена самодейност. Броят на самодейците към него е над 60 души.


Здравеопазването се извършва от две медицински практики, обхванато е цялото население. В селото работи и аптека.


64 човека в Литаково са на социално подпомагане. По проект “Топъл обяд“, спечелен от общината, са обхванати 17 жители на селото.


Осигурено е безплатно пътуване на всички пенсионери.


Основните поминъци на селото са земеделието и животновъдството. Към момента на територията на Литаково работят един цех за производство на телени изделия, един за дървообработване и производствена база на фирма “Окто 7“. Наети са на работа 50 души.


От началото на тази година регистрираните земеделски стопани в Литаково са 48 души.


В точка “водоснабдяване и канализация“ на информацията се посочва, че водоснабдяването на селото се осъществява от собствени водоизточници, само през летния сезон се ползва вода от язовир “Бебреш“.


Според кмета на селото, през лятото и есента водата намалява и е с по-лошо качество.


До момента в Литаково подмененият водопровод е с дължина около 2 300 метра. През тази година със средства на общината, предвидени за капиталови разходи, се извърши подмяна на 200 метра водопровод по ул. “Люто Войвода“ и 90 метра по улица “Една българка“. Също през настоящата година бяха изкърпени дупки по улиците “6-ти септември“, “Една българка“, и “Велчова завера“. Осигурени бяха 30 куб. м минерал бетон за насипване на улиците “Възраждане“ и “Писана“. 


През тази година общината подготви проект по програмата за развитие на селските райони за цялостна подмяна на водопровода в селото, се посочва още в докладната. В проекта за решение към нея кметът на Литаково Даниел Дилов предлага в програмата за капиталови разходи през следващата година да бъдат включени за ремонт сградата на читалището, на детската градина, кметството и парковото пространство около паметника в центъра, да се изгради канализация в участъци от улиците “Възраждане“, “Спас Соколов“, “Мургаш“, “6-ти септември“ и “Георги Бенковски“ и да се асфалтира ул. “Люто Войвода“.