На 21 ноември 2023 г. от 14:30 ч. в зала „Христо Ботев“ – на партерния етаж в сградата на Община Ботевград, ще се проведе работна среща на Местна група на заинтересованите страни от община Ботевград, за използване на възобновяемата слънчева енергия от домакинствата в многофамилни жилищни сгради. Срещата е инициирана от Община Ботевград и Хабитат България в рамките на проект „SUNRISE“ Prosumer  solar energy – Произвеждащи потребители на слънчева енергия.


Фотоволтаиците за балкони, с щепсел за включване в контакт (Plug-in PV) са микроинсталации, с номинална мощност до 800 W, които често се наричат „слънчев домакински уред“. Те не са популярни в България, но все повече се прилагат в домакинствата в Западна Европа. В Германия са инсталирани близо 1 млн. устройства, като на много места провинциите предоставят субсидия в размер на 150 евро. Тези фотоволтаици имат ниска мощност и ниска себестойност - до 500 евро. Те не могат да осигурят отоплението Ви през зимата, но могат да намалят разходите Ви за енергия с 10 до 30%.


В рамките на проекта се предвижда подкрепа за инсталиране на фотоволтаици за балкони на няколко семейства, живеещи в апартаменти в многофамилни сгради в град Ботевград. Домакинствата, които желаят да научат повече за ползването на слънчева енергия, или да инсталират такива слънчеви уреди на балконите си, могат да заявят интереса си до 20 ноември 2023 г., като попълнят онлайн анкета на следния линк https://forms.gle/MdSHMPx73ZhWnE939 Можете да намерите анкетата и на хартиен носител в приемната на отдел ХСД в сградата на Община Ботевград.


Участвайте в анкетата! Можете да станете произвеждащи потребители на енергия и да допринесете за намаляване на емисиите на парникови газове, както и за постигане на целите за климатична неутралност до 2050 г.