Мозъчносъдовите заболявания са водеща причина за заболеваемост и смъртност по целия свят. България не прави изключение – страната ни е на едно от първите места в това отношение. Смъртността от инсулти е 270.1 за мъжете и 265.1 за жените на 100 000 души население. В България се регистрират годишно ≈ 82 398 заболявания от които 35 311 случая са с инсулт. От регистрираните 35 311 случаи с инсулт 7 175 болни завършват с летален изход.


По случай Световния ден за борба с инсулта (29 октомври) Асоциацията за инсулт и афазия подготви мащабна информационна кампания през целия октомври, посветена на по-доброто и лесно идентифициране на симптомите на инсулта. В рамките на кампанията ще бъдат разпространявани информационни и обучителни материали, включително и видео клипове, за това как навреме да бъде разпознат инсултът и значението на бързата реакция от гледна точка на предотвратяване на последващи усложнения.


Кампанията се организира от Асоциацията за инсулт и афазия и ще бъде подкрепена от редица общини.


Асоциацията за инсулт и афазия, която е член на Национална пациентска организация, е пациентска организация, която осигурява подкрепа за преживелите инсулт пациенти и техните семейства в България. Мисията на Асоциацията е да се осигури повече гласност на стратегиите и мерките за превенция, както и да бъде образовано обществото за симптомите на инсулта и начините за подпомагане на живота след инсулт. 


Самият председател и учредител на организацията казва следното: „Просто реших да спестя на хората да не преминават през това, през което преминах лично аз и моето семейство. Ако мога да помогна на повече хора в такова житейско изпитание, това ще е прекрасно."


Фокусът на дейността на Асоциацията е подпомагане на преживелите инсулт хора да се върнат към нормален начин на живот. Това може да стане по редица начини, като често се налага посещение на терапевт, рехабилитатор, психолог, логопед. Една от терапиите, които са силно ефективни в процеса на възстановяване на когнитивни и моторни функции при тези пациенти, е арт-терапията. Асоциацията активно се включва в инициативи, свързани с арт-терапия: в рамките на конгреса на Българската Асоциация по Невросонология и Мозъчна Хемодинамика (БАНХМ) Асоциацията за инсулт и афазия участваше с изложба на картини на преживялата инсулт Донка Димитрова. Тези картини са създадени като част от процеса по възстановяване на функциите й по време на сесии по арт-терапия. Красивите творби, пълни с ярки цветове, вдъхновиха учредителите на Асоциацията. Като резултат на база на картините бяха изработени прекрасни шалове с визиите от картините. Можете да закупите един от тези шалове, като по този начин подкрепите мисията на Асоциацията за инсулт и афазия на следния сайт: http://www.izpitanie.com/project-scarves.html.


Повече информация за Асоциацията и кампанията по случай Световния ден за борба с инсулта може да бъде открита на www.stroke.bg.


Информацията е предоставена на botevgrad.com от неправителствената организация.