Съществува консенсус, че младите родители трябва да получават някаква форма на отпуск или финансова помощ, за да си стоят вкъщи с децата си. Но установените със закон пакети за родителски грижи варират значително в страните членки на ОИСР – клуб на предимно богати държави. Някои имат дълги платени отпуски, но осигуряват нищожни помощи през по-голямата част от тях. Други предлагат по-кратки отпуски, но при пълно заплащане, пише The Economist. Една мярка, която позволява лесно сравняване на щедростта на държавите към новите родители, е еквивалент на пълно заплащане на отпуската. Това е продължителността на отпуска, която щеше да се покрива, ако беше заплащана на 100% от средните доходи на служителя.