Успоредно със строително-монтажните работи на новостроящия се Комплекс „Етрополия“ в центъра на гр. Етрополе, започва и набирането на персонал.


По редакционната поща получихме от „Елаците-мед”  обявите за съответните длъжности: 
- Управител хотел/ и заведения за хранене и развлечения
- Експерт маркетинг и връзки с обществеността
- Салонен управител
- Рецепционист
- Калкулант
- Главен готвач
- Готвач; Помощник готвач
- Сервитьор; Барман,
които обяви качваме като отделни материали.
В тях са фиксирани подробностите около кандидатстването за съответната - ОТВОРИ http://botevgrad.com/news/67571/OBYaVI-ZA-RABOTA-OT-ELACITE-MED-AD/


Ако проявявате интерес към обявените работни места и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците-Мед” АД, Дирекция „Човешки ресурси” или на е-mail:  jobs@ellatzite-med.com до 06.11.2016 г.Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за провеждане на интервю.