В дневния ред на редовното заседание на  ОбС, което се провежда в момента, бе включена информация за дейността на Държавно горско стопанство – Ботевград, свързана с опазване на горите на територията на общината. Разглеждането на докладната обаче бе отложено, тъй като вносителят – в случая директорът на Горското Иван Степанов, отсъства от заседанието. 


Председателят на ОбС Мартин Тинчев се опита да обясни, че той не е длъжен да присъства, както и че в случая отсъства по уважителни причини. Няколко съветници казаха, че имат въпроси към него и за това искат разглеждането на информацията да бъде отложено. 


Със съдържанието на отчета на Държавното горското стопанство може да се запознаете оттук:http://botevgrad.com/news/67511/Gorskoto-stopanstvo-e-vneslo-otchet-v-ObS/