Относно ситуацията с нарушеното водоснабдяване в различни части на града и селата, ръководството на Вик Бебреш излезе с официална информация, в която се казва: 


Основният проблем за нарушеното водоподаване на територията на Ботевград, Трудовец и отчасти Врачеш и Скравена е драстичното намаляване на водата в язовир “Бебреш“. От вчера количеството вода, което влиза в язовира, излиза, т.е. няма никакъв допълнителен запас. Достигнат е така нареченият “мъртъв обем“ – нивото, от което не се черпи акумулирано количество вода, а само това, което влиза от трите реки в язовира. Това количество се разпределя между Ботевград, Скравена и Врачеш, не може да стигне до Трудовец. Причината е, че налягането в тръбите на напоителни системи е ниско и не може да преодолее разликата във височините, за да стигне до селото. 


Проблемът, който възникна вчера с водоподаването в Ботевград, е вследствие намаленото налягане на водата от язовира и превключване на собствени водохващания от реките, и най-вече заради авариралия довеждащ водопровод на село Литаково, който е допълвал и е компенсирал частично недостатъчното налягане от язовира.  Поради тези причини голяма част от града остана без вода. На места тя беше силно намаляла, налягането не беше достатъчно водата да стигне дори до първия етаж на жилищните сгради. След това успя да се компенсира с пренасочване на други водоизточници – от реките. 


От вчера работници на ВиК работят за отстраняването на тежката авария. Преди минути тя бе отстранена. Пълненето на водопровода ще отнеме един-два дни.


Към момента проблем с водоподването има в Ботевград, Трудовец и Литаково. Засегнати остават вилната зона на Трудовец и част от вилна зона Зелин, която се снабдява директно с промишлена вода. Проблем с водоснабдяването има и във вилната зона в Скравена.  


Режим на водата се очертава само в село Трудовец, и то за кратко време, докато се осъществи аварийната подмяна на водопровода, който е около 2 км, от “Поп Нако“ до пречиствателната станция в населеното място. Съществуващата тръба, която е с малко сечение, се подменя с нова - ф200. Това ще позволи по-голямо количество вода от река Бистрица да се вкара в Трудовец. В рамките на седмица водопроводът ще бъде подменен. 


От тази вечер подготвяме въвеждане на режим на водоподаването в Трудовец. Това се налага, за да може водата да стигне и до по-високите точки на селото. Населеното място е разделено на четири зони. Ако водата, която подаваме от “Поп Нако“, стига за две зони, тогава едни ден ще има вода в две зони, а през другия – в другите две, за да могат хората да се запасяват с необходимото количество вода.


Междувременно се отстраняват редица аварии и по тръбите на ВиК, както и по тръбите на Напоителни системи, което е и причина за спиране на водата за промишлени нужди. Има сериозни течове, които са били неглижирани през годините поради това, че водата от язовира е била достатъчна.  


Търсим варианти за допълнителни водохващания. Всичко, което е възможно да се направи в общината, се обследва от доста месеци насам от специалисти. Много идеи има и работим по реализирането на някои от тях. 


От сутринта потреблението на вода в Ботевград е по-голямо, което е обичайно за почивните дни, но водата трудно стига до по-високите етажи. Ето защо призоваваме жителите на града да пестят и използват водата разумно, докато осигурим нормално водоподаване във всички точки!


Поради това, че ситуацията с нарушеното водоподаване се променя непрекъснато, ВиК поема ангажимент да предоставя своевременно, чрез местните медии, актуална информация, касаеща жителите на засегнатите населени места.