От имащите право на глас 10933 човека, са гласували 3860 човека или 35%. На редовните избори миналата неделя са гласували 35,53 %.
Изборният ден протича нормално.
Следващите резултати ще съобщим към 17:00 часа.