Към 13:00 часа от имащите право на глас 10590 избиратели, са гласували 2250 или 21.02 %. Изборите протичат нормално.
Следващите резултати очаквайте към 17:00 часа.


На изборите през 2014 година избирателите са били 11500 човека. Тогава до 9:00 часа са гласували 4 % от имащите право на глас.
Нямаме данни за избирателната активност към 13:00 часа.