На 16 ноември 2016 г. за 9-та поредна година ПГТМ “Христо Ботев“ се включи в Световната седмица по предприемачество с Иновационен лагер. В проявата взеха участие 29 ученици от специалностите „Бизнес администрация“, „Промишлена електроника“ и „Компютърна техника и технологии“.


Иновационният лагер протече по обявената за работния ден програма: регистрация на участниците; определяне на отборите; откриване; 6-часов работен ден по казус от областта на образованието; представяне на проектите на отборите пред жури; обявяване на резултатите; тържествено връчване на сертификатите на победителите.


Учениците имаха достъп до интернет и можеха да се възползват от съветите на консултанти, които тази година бяха Анелия Клечкова, преподавател по Български език и литература, Нина Петкова, преподавател от обединение промишлена електроника, Евгения Банкова и Галина Димитрова, преподаватели от обединение икономика, и Генади Тутовски, управител на фирма АТА компютърс.


Журито беше в състав: инж.Ваня Иванова - заместник-директор по учебната дейност, инж. Христо Илиев - заместник-директор по учебно производство, Диана Къндева - учител по икономически дисциплини,  инж.Антоанета Йотова и Пенка Георгиева - психолог.


След като раотният ден на учениците приключи, отборите им, избрани на случаен принцип, вече имаха следните имена: Отбор 1 – Bee-bot, Отбор 2 – Медоносната пчела, Обор 3 – Bee’s phone, Отбор 4 – Working bees и Отбор 5 – Опрашване.


При представянето на разработките присъстваха: Мария Христова и Йордан Йорданов, представители на IMI, директорът на училището  инж.Добрин Христов, учители и ученици.


Презентационните умения на младежите бяха поставени на сериозно изпитание, тъй като те трябваше да защитят своите решения в рамките на 3 минути пред журито и публиката  Казусът, върху който работеха учениците, беше свързан с изчезването на пчелите и тяхното значение за съществуването ни. Учениците трябваше да представят иновативна идея за решаване на този проблем. 


Отборите представиха и защитиха по интересен начин своите идеи, отговаряйки на въпросите на журито (в рамките на 2 минути). За първа година бяха присъдени три първи и две втори места.


На второ място са отборите: Bee’s phone и Working bees


Bee’s phone създадоха телефон, който ще използва по-ниска честота, която няма да влияе на сетивата на пчелите. Днешните телефони излъчват вредни лъчи, които пречат на ориентацията на пчелите. Клетъчните мрежи, които използват телефоните, са със същата честота, която използват и пчелите. По този начин те не могат да намерят кошерите си, губят се и умират.


Working bees – отборът създаде пчела робот, която изпълнява функциите на истинската пчела, като по този начин се решава проблемът с недостатъчното опрашване на земеделските продукти.


На първо място журито класира следните отбори:  Bee-bot, Медоносната пчела и Опрашване.


Bee-bot създадоха пчела робот, проектирана да бъде най-добрият помощник за опазване на околната среда. Тя ще измерва нивата на радиацията, ще пречиства растенията от пестициди и бактерии чрез разпръскване на екологична течност.


Медоносната пчела  - отборът създаде кошер за лечение на пчели, който чрез определени сензори ще засича болните пчели и ще ги препраща в специално отделение за лечение. Чрез впръскване на определени съставки пчелите, които оздравяват, преминават в отделението за здрави пчели.


Опрашване – създадоха еко ферма за пчели от еко материали. Тя е защитена със специални сфери, които не позволяват на пчелите да избягат и не допускат вредни вещества вътре във фермата.