По инициатива и със средства, събрани от Комитета на завършилите Националния Военен Университет ,,ВАСИЛ ЛЕВСКИ" в двора на Военната Академия в Софиябе открит паметник на Апостола на свободата. Там през
1878 г. е било открито първото военно училище в България.
Сред организаторите бе и о.р. полк. инж. Васил Христов, член на Комитета на завършилите НВУ.


ПРЕСЦЕНТЪР НА АЛИАНС БЪЛГАРСКИ КОМАНДОСИ