На сесията вчера съветниците гласуваха единодушно предложението на кмета да бъдат отпуснати 10 000 за провеждане на традиционния фолклорен събор в село Боженица. В празничната програма на общината бяха предвидени 5 000 лв. за тази цел.
По решение на ОбС ще бадат осигурени 20 000 лв. за посрещане на официална делегация от побратимения Саранск. Гостите ще дойдат в Ботевград на 6 септември, когато отбелязваме 123 от Съединението на България.
Средствата за празниците ще бъдат осигурени от собствени приходи на общината.