Д-р Красимир Кушев спечели конкурса за управител на ботевградската болница. На извънредната сесия днес председателят на комисията по провеждане на конкурса – Борис Борисов – зам.-кмет на Община Ботевград, внесе предложение за одобряване на класирането и избиране на д-р Красимир Кушев, класиран на първо място с оценка отличен 5.64, за управител на МБАЛ за срок от три години. Предложението подкрепиха всички присъстващи съветници - 24 на брой.   


Преди избора д-р Светла Стоянова, която бе член на комисията по провеждане на конкурса, представи автобиографични данни за д-р Кушев и призова съветниците да утвърдят избора с мотива, че е необходимо технологично време новият управител да се регистрира и да предприеме бързи действия за сключване на договор между МБАЛ - Ботевград и НЗОК. На въпрос на кмета Иван Гавалюгов, д-р Стоянова отговори, че програмата, която д-р Кушев е представил за развитие на болницата за срок от три години, е всеобхватна и напълно реалистична. 


“Най-важното е да се попълни кадровият състав в болницата и да се направи погасителен план за покриване на задълженията, за да не се стига до съд и влошаване на финансовото състояние на лечебното заведение“, каза д-р Кушев пред ОбС. 


Д-р Кушев е роден на 28 октомври 1951 г. Завършва Медицина в София през 1975 г. През 1982 г. става специалист по „Социална медицина и здравен мениджмънт”, а през 2000 г. - специалист по “Медицинска информатика и здравен мениджмънт”. 2003-2005 г. е експерт по ЕКО към АС на МЗ.


Кариерата му започва като лекар ординатор в ХЕИ-Перник. Бил е лекар в Българската армия, както и участъков лекар в Перник. В периода 1979 – 1986 е научен сътрудник в Институт по социална медицина и организация на здравеопазването, Медицинска академия – София. 1986 - 1989 главен лекар на болница в Африка, Либия, Аждабия; 1989 - 1992 Главен асистент в Институт по социална медицина, Министерство на здравеопазването;


1998 – 2002 - главен експерт в секция „Развитие на здравните системи и ресурси”, Националния център по обществено здраве, 2003 – 2005 Началник отдел „Информационно осигуряване, учебна и научна работа с болничен архив” в Националната кардиологична болница (СБАЛССЗ) ЕАД, София. 2005-2006 Директор на УМБАЛ „Свети Иван Рилски” ЕАД, София. 2007 – 2011 Директор на Регионален център по здравеопазване София столица. 2011 – 2012 Експерт в БЛС; 2013 Управител на ДКЦ 29 София ЕООД.


Д-р Кушев е член на Българския лекарски съюз, член на УС на Дружеството по „Социална медицина и здравен мениджмънт”; член на редакционната колегия на списание „Социална медицина и здравен мениджмънт”.


Има множество публикации и богата преподавателска дейност